SGC ONLINE GROUP

Mức trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017 sẽ tăng với tỷ lệ bất ngờ

Rate this post

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 01/7/2017, các mẹ sẽ được hưởng mức trợ cấp thai sản mới. Cụ thể mức thai sản cho một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (nói gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành. Đây là mức tăng mới theo mức tăng lương cơ sở sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2017. Theo đó, Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp thai sản được quy định cụ thể trong Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi – Luật bảo hiểm xã hội 2014

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *