Cung cấp chốt bảo vệ tại Bình Phước

Lắp đặt chốt bảo vệ giá rẻ tại Bình Phước

lắp đặt chốt bảo vệ tại bình phước

sản xuất chốt bảo vệ tại Bình Phước:

sản xuất chốt bảo vệ tại bình phước

Lắp đặt chốt bảo vệ tại các KCN Bình Phước:

1.Chốt bảo vệ tại KCN Đồng Phú, Trơn Thành, Bình Phước:

 Chốt bảo vệ tại KCN Đồng Phú, Trơn Thành, Bình Phước

2. Nhà bảo vệ đẹp tại KCN Đồng Xoài 1, Bình Phước:

Nhà bảo vệ tại KCN Đồng Xoài

3. Chốt gác bảo vệ đẹp tại KCN Đồng Xoài 2, Bình Phước:

Nhà bảo vệ đẹp tại KCN Đồng Xoài 2, Bình Phước:

4. Sản xuất bốt bảo vệ, cabin bảo vệ tại KCN Trơn Thành 1, Bình Phước:

Nhà bảo vệ đẹp tại KCN Trơn Thành 1, Bình Phước:

5. Báo giá cabin bảo vệ tại KCN Trơn Thành 2, Bình Phước:

6. Chốt bảo vệ giá rẻ lắp đặt tại KCN Tân Khai 1, Huyện Hớn Quản, Bình Phước:

Nhận báo giá thi công và lắp đặt cabin bảo vệ, bốt bảo vệ hay chốt bảo vệ tại Bình Phước

Stt

Quy cách (D*R*C)

Đơn giá

1

1000*1000*2300mm

11.990.000

2

1200*1200*2200mm

12.990.000

3

1200*1500*2200mm

14250000

4

1300*1300*2200mm

13950000

5

1400*1400*2200mm

15390000

6

1500*1500*2300mm

16750000

 

 


Bài viết mới